srijeda, 08 maj 2019 14:00

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na Regionalnoj konferenciji u Tirani

Tirana, 9. i 10. maj 2019. godine  -  Regionalna konferencija državnih revizorskih institucija i Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić učestvovaće na Regionalnoj konferenciji državnih revizorskih institucija i Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana (NPC), koja se održava u Tirani, u Republici Albaniji, od 9. do 10. maja 2019. godine.

Regionalnu konferenciju organizuje Svjetska banka, u partnerstvu sa OECD-ovim Programom podrške za poboljšanje u javnom upravljanju i  menadžmentu (SIGMA).

Aktivnost je organizovana kao dio partnerstva znanja koje se fokusira na jačanje prakse finansijskog nadzora na Zapadnom Balkanu između NPC-a i Svjetske banke.