srijeda, 24 april 2019 16:26

Održana 74. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano kontrolno saslušanje ministra finansija i direktora Poreske uprave

Na danas održanoj sjednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao je kontrolno saslušanje Darka Radunovića, ministra finansija i Miomira M. Mugoše, direktora Poreske uprave, povodom primjene Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Tokom saslušanja članovi Odbora razmotrili su informaciju koju je Ministarstvo finansija, odnosno, Poreska uprava, dostavilo za potrebe saslušanja a odnosi se na sprovedene i planirane aktivnosti, kao i efekte primjene Zakona o reprogramu poreskih potraživanja.

Pored brojnih pitanja i dobijenih odgovora, na Odboru je, između ostalog, ukazano da: je za dvije godine primjene Zakona prihodovano 50,9 miliona eura; lokalne samouprave redovno servisiraju obaveze shodno Zakonu; je donijeto 1.509 rješenja o ukidanju reprograma; nije bilo selektivnosti u primjeni Zakona; kao i da, ukoliko se u procentima izrazi, poštovanje reprograma se kreće oko 72%. Takođe, konstatovano je da ukupan iznos dospjelih obaveza po reprogramu iznosi 65,9 miliona eura posmatrajući period od dana sprovođenja Zakona, zaključno sa februarom 2019. godine, da ukupan naplaćeni iznos dospjelih obaveza po reprogramu poreskog potraživanja na kraju februara 2019. godine iznosi 47,3 miliona eura, kao i da je planom naplate obaveza po ovom osnovu za 2019. godinu planirano da ista bude u iznosu između 15 i 18 miliona eura.