četvrtak, 13 septembar 2018 15:48

Održana 51. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni izvještaji i podržan predlog zakona

Na danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu.

Odbor je razmotrio i podržao:
- Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala i Izvještaj o stanju na tržištu kapitala za 2017. godinu;
- Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014 – 2020, za 2017. godinu; i
- Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2017. godini.

Takođe, Odbor je u skladu sa članom 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji razmotrio i utvrdio Predlog nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2019. godinu.
U okviru tekućih pitanja, Odbor je odlučio da, u narednom periodu, po dobijanju informacija od strane Vlade Crne Gore, održi kontrolno saslušanje na temu „Razvojna politika Aerodroma Crne Gore u svijetlu predloženog koncesionog akta“.