utorak, 10 jul 2018 12:03

Međunarodna konferencija na temu „Dobro upravljanje fondovima Evropske unije: Nadležnosti Evropskog parlamenta u budžetskom nadzoru“

Brisel, 11-12. jul 2018. godine

Međunarodna konferencija na temu „Dobro upravljanje fondovima Evropske unije: Nadležnosti Evropskog parlamenta u budžetskom nadzoru“, u organizaciji Evropskog parlamenta održaće se u Briselu, 11. i 12. jula 2018. godine.

Konferencija, koju zajednički organizuju Grupa za podršku demokratiji i koordinaciju izbora i Odbor za budžetski nadzor, dio je Programa podrške Evropskog parlamenta državama u pretpristupnoj fazi za 2018. godinu.

Program Konferencije će, između ostalog, obuhvatiti teme koje se odnose na: aktivnosti Odbora za budžetski nadzor Evropskog parlamenta i ulogu izvještaja o utrošku sredstava budžeta u kvalitetnoj reviziji javnih institucija; saradnju Evropskog parlamenta sa Evropskim revizorskim sudom i Evropskom kancelarijom za suzbijanje pronevjera (OLAF), nacionalnim revizorskim tijelima i nacionalnim parlamentima; nacionalni naspram regionalnom pristupu EU fondovima na Zapadnom Balkanu i Turskoj; itd.

Na konferenciji će učestvovati predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Filip Vuković i poslanik, Janko Vučinić.