četvrtak, 12 april 2018 16:01

Održana Konferencija povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godina

Članica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Ana Nikolić, učestvovala na Konferenciji povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore (DRI) za period 2018 – 2022. godina, koju je organizovala DRI u saradnji sa SIGMA-om (Support for improvement in Governance and Management – program za podršku unaprjeđivanju rukovođenja i upravljanja, koji finansira EU za podršku zemljama kandidatima u procesu reforme javne administracije).

Tokom konferencije koju su otvorili predsjednik Senata DRI, Milan Dabović i predstavnica SIGMA-e, Bianca Breteche, ukazano je da Strateškim planom razvoja za petogodišnji period, DRI preuzima obavezu da dodatnim naporima unaprijedi komunikacionu politiku sa relevantnim interesnim grupama, kvalitet revizija, razvoj novih vrsta revizija u skladu sa međunarodnim standardima, praćenje implementacije revizorskih preporuka, upravljanje ljudskim resursima i korišćenje moderne informacione tehnologije s ciljem povećanja efikasnosti rada DRI.

Poslanica Nikolić, između ostalog istakla je da Skupština Crne Gore, odnosno Odbor za ekonomiju, finansije i budžet ima jako dobru saradnju sa DRI već duži niz godina, posebno u dijelu koji se odnosi na razmatranje Završnog računa Budžeta države, kao i onih tema koje su u fokusu DRI, javnosti i poslanika. Iskazala je očekivanje da će ambiciozno postavljen Strateški plan razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine i aktivnosti DRI u narednom periodu značajno doprinijeti unapređenju kontrole trošenja javnih sredstava, kroz povećanje kvaliteta revizija, posebno revizija uspjeha i kroz unapređenje saradnje sa Skupštinom i njenim radnim tijelima, kroz najavljeni Protokol o saradnji ove dvije institucije, koji će unijeti još dinamičniji odnos u pogledu razmjene informacija i zajedničkih aktivnosti.

Na konferenciji su, pored predstavnika DRI, SIGMA-e i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore učestvovali i predstavnici Vlade Crne Gore, civilnog sektora i profesionalnih udruženja.