utorak, 14 novembar 2017 10:31

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji „Jačanje zakonodavnog nadzora u parlamentima zemalja Zapadnog Balkana“

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Petar Smolović i Filip Vuković učestvovaće na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana „Jačanje zakonodavnog nadzora u parlamentima zemalja Zapadnog Balkana“, koja će se održati u Skoplju, Republika Makedonija, 15. i 16. novembra 2017. godine.

Regionalnu parlamentarnu konferenciju organizuju Vestminsterska fondacija za demokratiju i Svjetska banka, u saradnji sa NPC-om (Mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana).

Tokom konferencije, poslanici i predstavnici osam parlamenata zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija), sa predstavnicima Svjetske banke, regionalnim ekspertima, predstavnicima Evropskog parlamenta, razgovaraće o različitim aspektima regionalne saradnje i modalitetima za unapređenje budžetskog i zakonodavnog nadzora.