Usvojen Izvještaj o radu Odbora i podržan jedan predlog zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu:„Utvrđivanje cijena električne energije i određivanje tarifnih paketa“

Podržana dva predloga zakona

Brisel, 18. i 19. februar 2019. godine

Na 64. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Funkcionisanje Fonda za zaštitu depozita nakon uvođenja stečaja u Invest banci Montenegro“, kojem je prisustvovao direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na 63. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u bankarskom sektoru Crne Gore“, kojem su prisustvovali predstavnici Centralne banke Crne Gore.

Strana 1 od 15