Podržana tri predloga zakona i pet finansijskih planova sa planovima rada nezavisnih regulatornih tijela za 2021. godinu

Podržana dva predloga zakona

Kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave

Strana 1 od 23