Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj sjednici, uz učešće direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, informisan o aktivnostima preduzetim tokom 2018. godine, a članovi su ovom prilikom upoznati i sa Izvještajem o radu Generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost za isti period.

Odbor predložio Skupštini da usvoji Predlog strategije odbrane Crne Gore

Odbor prihvatio Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2018. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godinu

utorak, 12 februar 2019 10:20

Održan sastanak Stanišić - Nagi

Apostrofirana spremnost za unapređenjem saradnje parlamentarnih odbora za bezbjednost i odbranu dviju zemalja

Odbor je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli sa posebnim osvrtom na odredbe koje imaju za cilj usaglašavanje vršenja granične kontrole sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Usvojen Izvještaj o radu za 2018. godinu i razmotren jedan predlog zakona

Razmotren Zahtjev Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore za kontrolno saslušanje

Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio Plan parlamentarnog nadzora za 2019. godinu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane

Strana 5 od 14