Odbor prihvatio Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2018. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godinu

utorak, 12 februar 2019 10:20

Održan sastanak Stanišić - Nagi

Apostrofirana spremnost za unapređenjem saradnje parlamentarnih odbora za bezbjednost i odbranu dviju zemalja

Odbor je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli sa posebnim osvrtom na odredbe koje imaju za cilj usaglašavanje vršenja granične kontrole sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Usvojen Izvještaj o radu za 2018. godinu i razmotren jedan predlog zakona

Razmotren Zahtjev Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore za kontrolno saslušanje

Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio Plan parlamentarnog nadzora za 2019. godinu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane

Odbor sproveo konsultativno saslušanje vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, kao i predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Državne revizorske institucije detaljno se upoznao sa načinom utroška opredijeljenih budžetskih sredstava  u sektoru odbrane i bezbjednosti za 2017. godinu.

Strana 5 od 13