Odbor razmotrio poseban Izvještaj Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

U radu skupa koji je održan u Beču, učestvovao član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja

12. jun - Godišnja diskusija o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti

Odbor razmotrio tri izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj sjednici, uz učešće direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, informisan o aktivnostima preduzetim tokom 2018. godine, a članovi su ovom prilikom upoznati i sa Izvještajem o radu Generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost za isti period.

Odbor predložio Skupštini da usvoji Predlog strategije odbrane Crne Gore

Strana 4 od 13