Predsjednik Odbora Obrad Mišo Stanišić posjetio više institucija u sektoru odbrane i bezbjednosti

Tokom prvog dana posjete održan niz sastanaka

Bukurešt, 24. i 25. jun 2019. godine

U radu sastanka učestvovali predsjednik i članovi Odbora - Obrad Mišo Stanišić, Marta Šćepanović, Luiđ Ljubo Škrelja, Miodrag Vuković i Branko Čavor

Skupštine Crne Gore, Plenarna sala, 10.00 sati

Odbor razmotrio poseban Izvještaj Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

U radu skupa koji je održan u Beču, učestvovao član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja

12. jun - Godišnja diskusija o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti

Strana 4 od 14