utorak, 06 jun 2017 18:59

Počela Regionalna godišnja konferencija predstavnika odbora za bezbjednost i odbranu zemalja jugoistočne Evrope u Sarajevu

U radu konferencije učestvuju predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić i članovi Odbora Luiđ Ljubo Škrelja i prof. dr Miodrag Vuković.

Prvog dana dvodnevne konferencije, koja se održava u Sarajevu, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, uvodnim obraćanjem učesnicima skupa obratili su se direktor Centra za sigurnosnu saradnju (RACVIAC), NJ.E. ambasador Haydar Berk, prva zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto i ambasador Republike Austrije u BIH, NJ.E. Martin Pammer. Uvodno izlaganje imao je i predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BIH, Sifet Podžić.

"Parlamentarni nadzor odbrambenog i bezbjednosnog sektora, dobre prakse” bila je tema prvog panela, u okviru kojeg je Marc Remillard iz Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) govorio o iskustvima na području jugoistočne Evrope, dok je Sanja Čabitović iz Misije OEBS-a u BIH govorila o učešću parlamenata i parlamentarnih tijela u pripremi godišnje informacije o implementaciji OEBS Kodeksa ponašanja o političko-vojnim odnosima.

Na temu prvog panela učesnicima skupa obratio se i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić koji je govorio o parlamentarnom nadzoru u Crnoj Gori. Ističući značaj donošenja Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, on je ukazao da puna primjena ustavnih i zakonskih odredbi predstavlja značajnu garanciju da će demokratska kontrola rada institucija iz sektora odbrane i bezbjednosti biti na visokom nivou, te da tom cilju treba težiti kroz kontinuiran rad i stalne napore koji traže unapređenje znanja i razmjenu iskustava. S tim u vezi, Stanišić je apostrofirao da će Crna Gora, u narednom periodu, daljom implementacijom odbrambeno-bezbjednosnih reformi i ostvarivanjem demokratskih standarda nastaviti sa ozbiljnim radom i kao punopravna članica NATO alijanse.

Tema drugog panela glasila je “Aktuelni bezbjednosni izazovi u regionu jugoistočne Evrope”. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Mevludin Nuhodžić izlagao je o aktuelnim bezbjednosnim izazovima u Crnoj Gori i jugoistočnoj Evropi, dok je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić predstavio trenutnu situaciju u BIH.

Potom su uslijedile prezentacije predstavnika odbora posvećene pitanju suprotstavljanja aktuelnim bezbjednosnim izazovima. Ovom prilikom, predsjednik Odora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić kazao je da pitanje bezbjednosnih izazova u cijelom regionu, pa i u Crnoj Gori, zahtijeva sveobuhvatan pristup, izražavajući uvjerenje da su sa porastom prijetnje od terorizma regionalna i međunarodna saradnja neophodan faktor za uspjeh u datoj oblasti. Shodno iznijetom, naglasio je da saradnju sa partnerskim službama kako na regionalnom planu, tako i šire vidi kao potrebu i obavezu današnjice i istakao da će Crna Gora kao i do sada, a naročito sada kao punopravna članica NATO saveza, biti faktor mira i stabilnosti u regionu. Stanišić je zaključio da Crna Gora svojim djelovanjem može samo da pospiješi rješavanje bezbjednosnih izazova, a nikako da ih produkuje.

Konferencija nastavlja sa radom sjutra.