utorak, 05 novembar 2019 19:43

Završen prvi dan Godišnjeg sastanka predstavnika odbora za bezbjednost i odbranu parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope

Član Odbora za bezbjednost i odbranu prof. dr Miodrag Vuković učestvuje na Godišnjem sastanku predsavnika odbora za bezbjednost i odbranu parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope koji se održava 5. i 6. novembra u Tirani, u Republici Albaniji.

Skup je otvorio gospodin Gramoz Ruči, predsjednik Parlamenta Republike Albanije, koji je nakon govora dobrodošlice pozvao učesnike da tokom sastanka, kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi pokušaju prepoznati potencijalne rizike i predlože adekvatna rješenja za zaštitu i borbu protiv svih sajber izazova koje globalizacija, i sve veća zavisnost od digitalnih medija sa sobom donose. On je u svom obraćanju kazao da Evropa ne može biti ujedinjena i bezbjedna bez uključenosti zemalja Zapadnog Balkana i ukazao na neophodnost zajedničkog djelovanja u snaženju sveukupne bezbjednosti Zapadnog Balkana a samim tim i cijele Evrope. On je naglasio da oranizovani kriminal, trgovina oružjem, narkoticima i ljudima nijesu jedine prijetnje po bezbjednost zemalja Zapadnog Balkana već da su one jednako ugrožene i novim oblicima izazova kao što su sajber terorizam i sajber kriminal. Shodno navedenom, on je istakao da je neophodno raditi na integraciji zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju kako bi se i ove nove prijetnje mogle adekvatno tretirati zajedničim snagama, uzimajući u obzir da zemlje regiona nisu dovoljno tehnološki razvijene i spremne da se pojedinačno nose sa modernim izazovima.

Tokom prvog dana skupa učesnici su bili u mogućnosti da kroz prezentacije eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti bolje shvate rizike i izazove iz domena sajber bezbjednost. Tokom dikusije poslanici su predstavili dostignuća njihovih zemalja na polju sajber bezbjednosti u pogledu zakonodavnog i institucionalnog okvira za predmetnu oblast. Takođe, učesnici su kroz identifikaciju ključnih izazova u ovoj oblasti po države iz kojih dolaze, naglasili da je samo prepoznavanje izazova za sajber bezbjednost jedne države podjednako važno kao i adekvatno nalaženje rješenja za odgovor na njih, i da je neophodno na vrijeme preuzeti sve mjere potrebne da bi se mogući rizici identifikovali i dalje mogli efikasno tretirati.

U svom obraćaju učesnicima skupa, član Odbora za bezbjednost i odbranu prof. dr Miodrag Vuković, kazao je da se u Crnoj Gori problem sajber bezbjednosti sagledava sa aspekta kako nacionalnog tako i globalnog problema, te da su shodno tome napori Crne Gore usmjereni ka efikasom rješavanju ovog problema. On je istakao da Crna Gora, kao punopravna članica NATO, zajednički sa ostalim članicima nastoji da razvije jedinstvenu strategiju djelovanja po pitanju suočavanja sa problemima u domenu sajber bezbjednosti i naglasio da se Crna Gora može pohvaliti zakonodavnim okvirom koji je postavljen u ovoj oblasti ali da je neophodno raditi na daljoj edukaciji i jačanju kapaciteta zaduženih za borbu protiv sajber izazova. Takođe, istakao je da se Crna Gora tematikom sajber bezbjedosti aktivno bavi od 2012. godine kada je usvojila svoju prvu Strategiju sajber bezbjednosti za period od 2013. do 2018. godine, te da je navedenu strategiju zamijenila Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore od 2018. do 2021. godine koja je trenutno na snazi. On je učesnike podsjetio da je Crna Gora uspjela da se odupre jednoj vrsti hibridnih napada na poslednjim parlamentrnim izborima, kada su entiteti van Crne Gore pokušali da vrše pritisak na slobodnu volju crnogorskih građana, a sve to zahvaljujući dobro postavljenom pravnom i institucionalnom okviru koji tretira oblast sajber bezbjednosti. Na kraju, Vuković je naglasio da je razmjena dobrih praksi je jedan od ključeva za podizanje stepena edukacije koja je neophodna za adekvatno reagovanje u situacijama kada je sajber bezbjednost jedne zemlje ugrožena.

Na kraju prvog dana skupa poslanici su se saglasili da je neopodno zajedno djelovati na iznalaženju rješenja po pitanju suočavanja sa mogućim izazovima u sajber domenu, prevashodno na nivou saradnje institucija u okviru države a onda i na saradnji sa partnerima iz regiona kao i međunarodnim partnerima i ekspertima iz oblaasti sajber bezbjednosti.