ponedjeljak, 04 novembar 2019 20:03

Učešće poslanika Vukovića na Godišnjem sastanaku predstavnika odbora za bezbjednost i odbranu

Tirana, 5 - 6. novembar 2019. godine

Član Odbora za bezbjednost i odbranu prof. dr Miodrag Vuković učestvovaće na dvodnevnom Godišnjem sastanaku predstavnika odbora za bezbjednost i odbranu parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope, koji će se održati  5. i 6. novembra 2019. godine, u Tirani, Republika Albanija.

Skup će biti organizovan od strane Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC), a u saradnji sa Odborom za nacionalnu bezbjednost Parlamenta Republike Albanije i Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF).

Predviđeno je da na skupu budu razmijenjena iskustva u pogledu mehanizama i procedura koje odbori koriste u zakonodavnim i nadzornim aktovnostima a u odnosu na aktuelne bezbjednosne izazove uz poseban fokus na sve veći značaj sajber domena u Jugoistočnoj Evropi i šire.