ponedjeljak, 28 oktobar 2019 11:15

Održana 47. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Članovi Odbora jednoglasno predložili Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Iraku

Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj sjednici, u prisustvu ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, informisan o mandatu i ciljevima NATO misije u Republici Irak, sa posebnim osvrtom na potrebu jačanja bezbjednosnih snaga u ovoj zemlji i pomoć koju Alijansa pruža u vezi sa tim, a na planu obuke i savjetovanja u okviru unapređenja političkog dijaloga i saradnje.

​Tokom rasprave je apostrofirano da su se, nakon priključenja Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu, stekli uslovi za veće vojno prisustvo u okviru NATO vođenih međunarodnih misija i operacija, te da je na osnovu izvršene procjene i analize, a u sklopu postojećih kapaciteta, zaključeno da u navedenoj misiji mogu biti angažovana do dva štabna podoficira crnogorske vojske, uz mogućnost rotacije.

​Članovima Odbora je predočena aktuelna bezbjednosna situacija u Republici Irak, kao i do sada realizovane aktivnosti u saradnji sa NATO.

​Saglasno navedenom, članovi Odbora jednoglasno su predložili Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak.