srijeda, 12 jun 2019 17:05

Godišnja diskusija o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti

U radu skupa koji je održan u Beču, učestvovao član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja učestvovao je na osmoj Godišnjoj diskusiji o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti, održanoj danas u Beču, saglasno Odluci Foruma za bezbjednosnu saradnju.

Na skupu je, između ostalog, bilo riječi o normativnim i funkcionalnim elementima OEBS-ovog Kodeksa ponašanja (CoC) sa posebnim osvrtom na njegovu implementaciju, principe saradnje među državama, te sprovođenje demokratskog nadzora nad sektorom bezbjednosti i odbrane, kao ključnog dijela dokumenta čija je primjena od značaja za suočavanje sa aktuelnim izazovima u ovoj oblasti.

Razmijenjena su iskustva i nacionalne prakse u pogledu implementacije Kodeksa ponašanja u kontekstu političkih i vojnih prilika na međunarodnom planu. Takođe, bilo je riječi o modelima za poboljšanje razmjene informacija o primjeni Kodeksa na godišnjem nivou, a u kontekstu obilježavanja 25. godišnjice od njegovog donošenja.

Pored navedenog, tokom diskusije predstavljeni su primjeri dobre prakse i iskustva u pogledu poštovanja ljudskih prava u oružanim snagama, reforme sektora bezbjednosti, te primjene međunarodnog humanitarnog prava u kontekstu aktuelnih bezbjednosnih izazova.

Na skupu su uzeli učešće predstavnici parlamenata, organa i institucija iz sektora odbrane i bezbjednosti država članica, te predstavnici OEBS-ovih institucija i misija na terenu.