utorak, 11 jun 2019 11:38

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja na Godišnjoj diskusiji u Beču

12. jun - Godišnja diskusija o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja učestvovaće na osmoj Godišnjoj diskusiji o OEBS-ovom Kodeksu ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti, koja se 12. juna, održava u Beču.

Skup se organizuje u skladu sa Odlukom Foruma za bezbjednosnu saradnju i ima za cilj razmjenu iskustava i nacionalnih praksi u pogledu implementacije OEBS-ovog Kodeksa ponašanja (CoC), sa posebnim fokusom na nadzornu funkciju parlamenata u sektoru odbrane i bezbjednosti, poštovanje ljudskih prava u oružanim snagama, reformu sektora bezbjednosti, te primjenu međunarodnog humanitarnog prava u kontekstu aktuelnih bezbjednosnih izazova.

Predviđeno je da na skupu uzmu učešće predstavnici parlamenata, organa i institucija iz sektora odbrane i bezbjednosti država članica, te predstavnici OEBS-ovih institucija i misija na terenu.