srijeda, 05 jun 2019 16:23

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovao na regionalnoj radionici o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi

Beograd, 4. i 5. jun 2019. godine

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovao je na regionalnoj radionici o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, koja se u organizaciji OEBS-a održala u Beogradu.

Dvodnevna regionalna radionica obuhvatila je šest panel diskusija, u okviru kojih su parlamentarci i predstavnici bezbjednosnih institucija imali priliku da se detaljnije upoznaju sa osiguravanjem održivih reformi kroz političku posvećenost i odgovornost, kao i konceptom upravljanja i reformi sektorom bezbjednosti kao pokretačem otpornosti u Jugoistočnoj Evropi.

Na skupu je bilo riječi i o inkluzivnom pristupu i izgradnji povjerenja kroz ojačano upravljanje bezbjednosnim sektorom, a predstavnici delegacija koje su učestvovale na radionici imali su priliku da razmijene mišljenja i o promjeni institucionalnih kultura, kao i o važnosti unaprjeđenja mehanizama koordinacije u kontekstu reformi i upravljanja ovim sektorom.

OEBS godinama podržava svoje države članice u reformama u navedenoj oblasti, a sastanak u Beogradu je prvi u nizu koje organizuje Slovačka sa ciljem da se izvuku pouke iz specifičnih iskustava Jugoistočne Evrope i da se ustanove oblasti u kojima u budućnosti može više da se sarađuje.