utorak, 04 jun 2019 11:53

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovaće na regionalnoj radionici o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi

Beograd, 4. i 5. jun 2019. godine

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovaće na regionalnoj radionici o reformi i upravljanju sektorom bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, koja će se u organizaciji OEBS-a održati u Beogradu, 4. i 5. juna 2019. godine.

Regionalna radionica ima za cilj razmjenu iskustava, percepcija i stavova o upravljanju i reformama u sektoru bezbjednosti, naglašavajući ključne faktore za efikasan i održiv bezbjednosni sektor, doprinoseći boljem razumijevanju upravljanja ovim sektorom u kontekstu OEBS-a, te promovišući regionalno umrežavanje nacionalnih i međunarodnih aktera.

Skup će okupiti donosioce političkih odluka i praktičare iz nacionalnih bezbjednosnih institucija, kao i predstavnike civilnog društva i akademija.