utorak, 14 maj 2019 11:38

Održana 40. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore

Odbor za bezbjednost i odbranu, na današnjoj sjednici, u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore.

Tokom rasprave, uvažavajući potrebu usaglašavanja važećeg Zakona sa strategijskim dokumentima u oblasti bezbjednosti i odbrane, Odbor je posebnu pažnju posvetio predloženim rješenjima koja propisuju službu u rezervnom sastavu Vojske Crne Gore, vojnu obavezu građana Crne Gore, poslove Generalštaba Vojske, nadležnosti ministra odbrane i načelnika Generalštaba, ocjenjivanje i disciplinski postupak za lica u službi u Vojsci.

Na bazi teksta Predloga zakona i rasprave koja je uslijedila, Odbor je jednoglasno odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore.