petak, 10 maj 2019 13:52

Održana 39. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj sjednici, uz učešće direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, informisan o aktivnostima preduzetim tokom 2018. godine, a članovi su ovom prilikom upoznati i sa Izvještajem o radu Generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost za isti period.

Na temelju Izvještaja o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2018. godinu i rasprave koja je vođena, Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj, i s tim u vezi usvojio sljedeće zaključke:

  1. Odbor u susret bezbjednosnim prijetnjama i izazovima specifičnim za područje Zapadnog Balkana insistira na nastavku aktivnosti u cilju daljeg unapređenja bezbjednosti i stabilnosti, kako bi se dao puni doprinos kvalitetnoj regionalnoj saradnji;
  1. Odbor posebno važnim cijeni nastavak intenzivnog praćenja pitanja nacionalizama, ekstremizma i vjerski motivisanog terorizma, posebno imajući u vidu da ovi bezbjednosni izazovi predstavljaju pojave koje se u bitnom mogu odraziti na Ustavom utvrđen pravni poredak, nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i bezbjednost Crne Gore i svih građana;
  1. U daljem sprječavanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa koje se, kako je konstatovano, odvijalo u uslovima intenzivnih i koordiniranih aktivnosti bezbjednosnih činilaca na nacionalnom, regionalnom i širem nivou, neophodno je nastaviti sa punom posvećenošću i profesionalnom pažnjom, posebno imajući u vidu stepen društvene opasnosti i posljedice koje ove pojave sa sobom nose;
  1. Agencija za nacionalnu bezbjednost, saglasno utvrđenim nadležnostima, samostalno i u saradnji sa partnerskim službama i obavještajno-bezbjednosnim konceptom, treba nastaviti sa intenzivnim djelovanjem na planu suprotstavljanja sajber fenomenu protivpravnog djelovanja u odnosu na savremene bezbjednosne izazove, sa akcentom na potencijalnim prijetnjama i opasnostima od sajber kriminala i posljedicama koje sa sobom nosi. Takođe je neophodno nastaviti sa praćenjem priliva migranata kao sve ozbiljnijeg bezbjednosnog izazova;
  1. Odbor cijeni veoma važnim nastavak procesa kadrovskog jačanja Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i dalje organizovanje specijalističkih programa i stručnih usavršavanja njenih pripadnika