petak, 05 april 2019 11:48

Održana 37. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor prihvatio Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2018. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godinu

Odbor je, u prisustvu predstavnika Ministarstva odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, upoznat sa realizovanim aktivnostima u predmetnoj oblasti tokom 2018. godine, sa fokusom na sprovođenje programskih aktivnosti, stratešku i normativnu djelatnost, implementaciju politike odbrane, stanje u domenu ljudskih, materijalnih i finansijskih kapaciteta, vojno-obavještajne i kontraobavještajne poslove, te misije i zadatke Vojske Crne Gore sa posebnim osvrtom na opremanje i modernizaciju, kao i na učešće u međunarodnim misijama i operacijama.

Uvažavajući činjenicu da su prijem Crne Gore u NATO i promjene u bezbjednosnom okruženju nametnule potrebu za revidiranjem postojećih i donošenjem novih strateških dokumenata na polju bezbjednosti i odbrane, Odbor je pozdravio aktivnosti sprovedene na planu izrade i donošenja Strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore, Strategijskog pregleda odbrane, Dugoročnog plana razvoja odbrane i Plana integriteta odbrane i Vojske Crne Gore.

U okviru diskusije o resursima odbrane, članovi Odbora su podržali donošenje Smjernica za interpersonalnu komunikaciju u Ministarstvu odbrane, kao i Smjernica za privlačenje i zadržavanje žena u Vojsci Crne Gore,  u cilju unapređenja personalne podrške i kvaliteta života zaposlenih, te implementacije politika rodne ravnopravnosti u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore.

Nakon sprovedene objedinjene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2018. godinu i Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godini sa sljedećim zaključcima:

1. Odbor iskazuje podršku nastavku reformskih procesa u sistemu odbrane i daljem prilagođavanju nacionalnog odbrambenog sistema NATO standardima, sa posebnim fokusom na potpunu harmonizaciju nacionalnog planiranja odbrane sa Procesom planiranja odbrane koji se vrši u NATO (NDPP);

2. Polazeći od značaja sprovođenja adekvatnih mjera u oblasti sajber bezbjednosti i jačanja svijesti korisnika o potencijalnim sajber prijetnjama, a u skladu sa formiranjem organizacione jedinice Ministarstva, odgovorne za sajber odbranu i odgovore na kompjuterske incidente (CD/CIRT), te sprovedenim aktivnostima s tim u vezi, Odbor apostrofira važnost nastavka rada u ovoj oblasti sa fokusom na opremanje i razvoj Bezbjednosnog operativnog centra koji će biti centralna tačka praćenja i zaštite sajber prostora Ministarstva i Vojske Crne Gore;

3. Uvažavajući dosadašnje rezultate Vojske Crne Gore, Odbor cijeni potrebnim i izuzetno važnim dalji razvoj zajedničkih sposobnosti za kontrolu vazdušnog prostora i mora sa oružanim snagama zemalja saveznica;

4. Odbor podržava težišne aktivnosti Vojske Crne Gore u predstojećem periodu, sa posebnim akcentom na uspostavljanje nove organizacijsko-formacijske strukture u skladu sa operativnim pretpostavkama i sposobnostima potrebnim za realizaciju dodijeljenih misija i zadataka;

5. Odbor smatra važnim intenziviranje aktivnosti u pogledu planiranja, organizovanja i sprovođenja svih segmenata u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, kako bi se blagovremeno prevazišli nedostaci identifikovani tokom sprovođenja inspekcijskog nadzora.