četvrtak, 20 decembar 2018 11:23

Održana 33. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio Plan parlamentarnog nadzora za 2019. godinu

 

Odbor za bezbjednost i odbranu, saglasno članu 12 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, koji propisuje da se parlamentarni nadzor vrši redovno prema godišnjem planu koji ovo tijelo donosi do kraja kalendarske godine za narednu, na današnjoj sjednici usvojio je Plan parlamentarnog nadzora za 2019. godinu.

Članovi Odbora su nakon sumiranja aktivnosti realizovanih u tekućoj godini, konstatovali da će i u predstojećem periodu sa punom pažnjom i posvećenošću kontinuirano raditi na sprovođenju parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti, i na kvalitetan i efikasan način doprinijeti stvaranju uslova za što bolje funkcionisanje ovog sektora.