ponedjeljak, 17 decembar 2018 12:05

Održana 32. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za nacionalnu bezbjednost.

Članovi Odbora su, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, te predstavnika potrošačkih jedinica u sektoru odbrane i bezbjednosti, upoznati sa planiranom raspodjelom sredstava u predmetnoj oblasti sa fokusom na razvojne projekte, modernizaciju i opremanje, te na ispunjavanje obaveza na međunarodnom planu.

Odbor je, po sprovedenoj raspravi, jednoglasno usvojio Mišljenje da su sredstva za potrošačke jedinice u sektoru bezbjednosti i odbrane u Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu realno utvrđena, te da omogućavaju postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima.