petak, 23 novembar 2018 13:10

Održana 30. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, kao i predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Državne revizorske institucije detaljno se upoznao sa načinom utroška opredijeljenih budžetskih sredstava  u sektoru odbrane i bezbjednosti za 2017. godinu.

Ovom prilikom, predstavnik Državne revizorske institucije predstavio je članovima Odbora nalaze Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz sektora odbrane i bezbjednosti i dao pojašnjenja s tim u vezi.

Na temelju dostavljenog dokumenta i sprovedene rasprave, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

U okviru druge tačke dnevnog reda, članovi Odbora nisu podržali predlog da se za zamjenika predsjednika Odbora izabere Nebojša Medojević, član Odbora.