Print this page
petak, 16 novembar 2018 15:27

Završena regionalna konferencija o borbi protiv ekstremizma

Učestvovao član Odbora za bezbjednost i odbranu Milorad Vuletić

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Milorad Vuletić učestvovao je u radu regionalne konferencije na temu: „Zajednički pristupi i saradnja u borbi protiv ekstremizma“, koja je u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i američkog Stejt dipartmenta održana u Budvi od 14.  do 16. novembra 2018. godine.

Dvodnevna konferencija koja je organizovana sa ciljem razmjene regionalnih iskustava u borbi protiv svih formi nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu, kao i vertikalne saradnje između državnog nivoa i lokalnih zajednica svake države ponaosob, okupila je parlamentarce i ministre unutrašnjih poslova zemalja regiona, državne CVE koordinatore, načelnike opština u kojima se sprovode programi za borbu protiv ekstremizma, predstavnike civilnog društva, medija i akademske zajednice.

Pored bezbjednosnih izazova i saradnje na Zapadnom Balkanu, tokom ovog skupa, razmatrana su i pitanja koja su se odnosila na globalne pristupe u borbi protiv nasilnog ekstremizma. U okviru panela, prezentovani su pregledi državnih CVE strategija i akcionih planova, kao i regionalni pregled na temu recipročne radikalizacije i kumulativnog ekstremizma, a razmijenjena su mišljenja i o povratnicima i reintegraciji.

Zajednički je ocijenjeno da nasilni ekstremizam predstavlja prijetnju po regionalnu stabilnost ne samo Zapadnog Balkana već i cijele Evrope, kao i da pristup borbi protiv radikalizma podrazumijeva multisektorski pristup i zajedničku borbu država regiona.

Galerija fotografija