srijeda, 14 novembar 2018 13:24

Član Odbora za bezbjednost i odbranu na regionalnoj konferenciji: „Zajednički pristupi i saradnja u borbi protiv ekstremizma“

Budva, 14 – 16. novembar 2018. godine

Član Odbora za bezbjednost i odbranu Milorad Vuletić učestvovaće na regionalnoj konferenciji na temu:  „Zajednički pristupi i saradnja u borbi protiv ekstremizma“, koja će se u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i U.S. State Department-a održati u Budvi, 14. – 16. novembra 2018. godine.

Konferenciji će prisustvovati poslanici i ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona, državni CVE koordinatori, načelnici opština u kojima se sprovode programi za borbu protiv ekstremizma, predstavnici civilnog društva, medija i akademske zajednice.

Cilj ovog događaja je razmjena regionalnih iskustava u borbi protiv svih formi nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu, kao i vertikalna saradnja između državnog nivoa i lokalnih zajednica svake države ponaosob.