utorak, 06 novembar 2018 21:09

Posjeta članova Odbora za bezbjednost i odbranu Sektoru granične policije

Poslanici posjetili granične prelaze sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Hrvatskom

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu boravili su danas u posjeti Sektoru granične policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova i, u sklopu navedenog, obišli granične prelaze sa Bosnom i Hercegovinom (Ilino brdo) i Republikom Hrvatskom (Debeli brijeg).

Na sastanku održanom sa pomoćnikom direktora Uprave policije-rukovodiocem Veskom Damjanovićem i načelnicima Odjeljenja granične bezbjednosti Nikšić i Odjeljenja granične bezbjednosti Herceg Novi, članovi Odbora su se upoznali sa organizacijom i aktuelnim stanjem u funkcionisanju predmetnog Sektora, sa akcentom na realizaciju prioritetnih misija i zadataka, raspoložive materijalno-tehničke i kadrovske kapacitete, te ostvarene rezultate u radu sa posebnim osvrtom na prethodni period i potencijalne izazove.

Posebna pažnja bila je ppsvećena mjerama i radnjama na sprovođenju nadzora nad državnom granicom, kao i pitanju reagovanja na eventualni priliv migranata i izbjeglica, te planirane aktivnosti Sektora granične policije s tim u vezi.

Odbor je iskazao punu podršku daljem unapređenju kapaciteta navedenog Sektora, te budućim inicijativama u kontekstu navedenog i izrazio spremnost za podršku u datom smislu, a u okviru utvrđenih nadležnosti.

Posjeta je realizovana u skladu sa članom 15 stav 2 tačka 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane i saglasno Zaključku br. 3 sa 29. sjednice Odbora, održane 2. novembra 2018. godine, na kojoj je sprovedeno konsultativno saslušanje na temu “Kontrola granica i dijeljenje informacija u kontekstu sprečavanja i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma sa posebnim osvrtom na: sistem napredne informacije o putnicima, evidenciju imena putnika i prikupljanje biometrijskih podataka”.

Delegaciju Odbora činili su predsjednik Obrad Mišo Stanišić i član  prof. dr Miodrag Vuković.