ponedjeljak, 05 novembar 2018 15:17

Posjeta članova Odbora za bezbjednost i odbranu Sektoru granične policije

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore realizovaće sjutra posjetu graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom (Ilino brdo) i Republikom Hrvatskom (Debeli brijeg), u skladu sa članom 15 stav 2 tačka 2 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane.

Aktivnost će biti realizovana saglasno Zaključku br. 3 sa 29. sjednice Odbora, održane 2. novembra 2018. godine, na kojoj je sprovedeno konsultativno saslušanje na temu „Kontrola granica i dijeljenje informacija u kontekstu sprečavanja i borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma sa posebnim osvrtom na: sistem napredne informacije o putnicima, evidenciju imena putnika i prikupljanje biometrijskih podataka“.