srijeda, 24 oktobar 2018 13:50

Održana 28. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor podržao Predlog strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore   

Odbor za bezbjednost i odbranu održao je danas 28. sjednicu na kojoj je razmotrio Predlog strategije nacionalne bezbjednosti  Crne Gore. Odbor je, u prisustvu ministra odbrane i generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane, detaljno upoznat sa osnovnim opredjeljenjima nacionalne bezbjednosne politike, nacionalnim bezbjednosnim interesima i ciljevima, elementima politike nacionalne bezbjednosti, strategijskim i regionalnim kontekstom bezbjednosnog okruženja, bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, strukturom, stanjem, elementima kriznog upravljanja, te resursima potrebnim za funkcionisanje sistema sadržanim u Predlogu strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore. 

Uvažavajući činjenicu da je Crna Gora članstvom u NATO ostvarila jedan od dva ključna vanjskopolitička prioriteta i postala integralni dio sistema kolektivne bezbjednosti kao i da, uz navedeno, postoji potreba za redefinisanjem bezbjednosnih odgovora Crne Gore u kontekstu konstantnih i dubokih promjena u savremenom bezbjednosnom okruženju, Odbor je apostrofirao važnost uspostavljanja sistemskog okvira za ostvarivanje bezbjednosnih interesa Crne Gore, te utvrđivanje ključnih smjernica za definisanje nacionalnih politika bezbjednosti.

Tokom rasprave je istaknut značaj proaktivnog pristupa sa ciljem da se izazovi rizici i prijetnje pravovremeno predvide i analiziraju, odgovori na iste unaprijed definišu, i stvore uslovi za jedinstvo akcije svih relevantnih subjekata uz obezbjeđivanje efikasne i održive upotrebe resursa, kao i potrebne otpornosti i sposobnosti oporavka svih elemenata sistema bezbjednosti uz ocjenu da Strategija treba da bude održiva, dugoročna ali i podložna promjenama u svrhu unapređenja sistema nacionalne bezbjednosti.  

Na sjednici je, takođe, konstatovano da je postojanje jakog ali i fleksibilnog sistema nacionalne bezbjednosti, sposobnog da se prilagodi i efikasno, adekvatno i u potpunosti odgovori na sve savremene bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje, jedan od preduslova za ostvarivanje nacionalnih bezbjednosnih ciljeva i interesa, kao i za očuvanje nacionalne bezbjednosti koje se ostvaruje kroz optimalno, integrisano i fleksibilno funkcionisanje elemenata sistema.    

U kontekstu rasprave o glavnim preduslovima za uspješnu implementaciju Strategije nacionalne bezbjednosti, Odbor je podržao predočene smjernice s tim u vezi koje se odnose na definisanje sistema za upravljanje u kriznim situacijama, regulisanje interventne rezerve, regulisanje pitanja kritičnih infrastruktura, usklađivanje Zakona o odbrani i Zakona o Vojsci Crne Gore, te propisa u oblasti elektronskih komunikacija.  

        

Nakon sprovedene rasprave, uz konstataciju da se donošenjem i implementacijom predmetnog dokumenta stvaraju uslovi za ostvarivanje vizije demokratske, bezbjedne, prosperitetne i međunarodno uvažene države, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da usvoji Predlog strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore.