srijeda, 18 jul 2018 11:59

Održana 26. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor prihvatio Konačan izvještaj Državne revizorske institucije

Odbor za bezbjednost i odbranu je na današnjoj 26.sjednici, u prisustvu predstavnika Državne revizorske institucije i Ministarstva unutrašnjih poslova, detaljno upoznat sa nalazima predmetnog Izvještaja koji je tretirao pitanje kontrole realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za 2014. godinu, sa ciljem utvrđivanja adekvatnosti, efektivnosti i pravovremenosti radnji preduzetih od rukovodstva subjekta revizije u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka.

U kontekstu razmatranja realizacije izdatih preporuka Odbor je, između ostalog, pozvao na saradnju i koordinaciju aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova sa Ministarstvom finansija i Upravom za nekretnine, kako bi se dostigla puna usklađenost poslovanja subjekta revizije sa važećim propisima dok je u svrhu uspostavljanja efikasnog sistema unutrašnjih finansijskih kontrola, Odbor posebno važnim ocijenio obezbjeđenje dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama i Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

Na bazi sprovedene rasprave, Odbor je jednoglasno prihvatio Konačan izvještaj Državne revizorske institucije o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova.