četvrtak, 21 jun 2018 11:56

Održana 25. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor razmotrio  amandmane na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine

Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici razmotrio je pet amandmana na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine koje je podnio poslanik Raško Konjević.  

Nakon uvodnog obrazloženja podnosioca amandmana i iskazanog stava predstavnika predlagača zakona, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da odbije ove amandmane.

U kontekstu rasprave sprovedene na sjednici, a imajući u vidu važnost kvalitetne implementacije ovog zakonskog teksta, Odbor je jednoglasno odlučio da podnese Skupštini jedan amandman.