utorak, 13 mart 2018 13:11

Odbor za bezbjednost i odbranu održao 17. sjednicu

Odbor razmotrio Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2017. godini

Odbor za bezbjednost i odbranu danas je u prisustvu ministra odbrane i vršioca dužnosti načelnika Generalštaba upoznat sa pripremama i angažovanjem pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim misijama: „Resolute Support“ u Avganistanu, „European Union Training Mission Mali“ u Maliju (EUTM) i „United Nations Mission For the Referendum In Western Sahara (MINURSO) u Zapadnoj Sahari, međunarodnoj operaciji „EU NAVFOR ATALANTA“ u vodama Indijskog okeana i Komandi operacije u Nortvudu kod Londona.

Tokom rasprave o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u misiji „Resolute Support“ u Avganistanu i realizovanih priprema VI, VII i VIII kontingenta s tim u vezi, Odbor je konstatovao da su pripreme izvršene u skladu sa planovima, obuhvatajući obuku, stručnu, materijalnu, zdravstvenu, psihološku i preventivnu imunološku pripremu, bile prilagođene zahtjevima svake pojedinačne dužnosti, saglasno odredbi člana 6 Uredbe o kriterijumima za popunu, pripremanje, obuku i opremanje jedinica Vojske za upotrebu u međunarodnim snagama i za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Na temelju sprovedene rasprave, zajednički je ocijenjeno da su ukupne pripreme VI, VII i VIII kontingenta Vojske Crne Gore izvršene kvalitetno, da su postavljeni ciljevi ispunjeni i time stvoreni neophodni uslovi za uspješno angažovanje pripadnika u misiji.

Dio rasprave, između ostalog, bio je posvećen i pitanju učešća pripadnika Vojske Crne Gore u operaciji „EU NAVFOR ATALANTA“, kojom prilikom je konstatovano da su kvalitetu priprema pripadnika Mornarice Vojske Crne Gore za upućivanje u ovu operaciju doprinijela i iskustva stečena u toku obuke u NATO Centru u Grčkoj, te da su s tim u vezi realizovane pripreme omogućile uspješnu osposobljenost i opremljenost pripadnika Vojske za upućivanje u ovu mirovnu operaciju.

Na temelju sprovedene sveobuhvatne rasprave Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2017. godini sa sljedećim zaključcima:

   Učešće pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu doprinosi održavanju interoperabilnosti sa savezničkim snagama i u funkciji je izgradnje i jačanja sposobnosti pripadnika i jedinica Vojske;

    Odbor konstatuje da je učešće pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama bio jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva odbrane i Vojske u toku 2017. godine i isto pohvaljuje, posebno imajući u vidu važnost ostvarenja jednog od spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore u protekloj godini, punopravnog članstva Crne Gore u NATO;

    Odbor cijeni da se iskustva iz misija i operacija, kao i dostignuta stručna osposobljenost za primjenu međunarodnih procedura, intenzivno koriste u procesu obuke i izvršavanja namjenskih zadataka Vojske u zemlji, a sve u cilju stalnog unapređenja vojnih sposobnosti i obezbjeđenja potrebnog nivoa interoperabilnosti sa snagama NATO i partnerima;

    Konstatuje se da je učešće pripadnika Vojske u međunarodnim snagama u toku 2017. godine realizovano u skladu sa planovima rada Ministarstva i Vojske za navedeni period.