utorak, 13 mart 2018 13:03

Održana 16. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Predlog odluke o upućivanju Vojske CG u međunarodnu misiju “Resolute Support“ kao i Predlog odluke o upućivanju Vojske CG u međunarodnu misiju KFOR

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici su, u prisustvu ministra odbrane i vršioca dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, informisani o planiranim aktivnostima u domenu angažovanja pripadnika Vojske Crne Gore i saradnje sa partnerima u međunarodnoj misiji „Resolute Support (RS)“ u Avganistanu.

Tokom diskusije posebna pažnja je bila posvećena pitanju političko bezbjednosne situacije na ovom području, zadacima pripadnika crnogorskog kontingenta na dužnostima koje se odnose na zaštitu timova za obuku, savjetovanje i pomoć Nacionalnim snagama bezbjednosti Avganistana, kao i poslovima koji se obavljaju u štabovima misije „Resolute Support“.

Uvažavajući dosadašnje iskustvo u navedenoj misiji, koja predstavlja formalni nastavak misije ISAF, a u kojoj su pripadnici Vojske Crne Gore učestvovali od 2009. godine, članovi Odbora su ocijenili da su ovim na najbolji način valorizovana stečena znanja i postignuti visoki rezultati kroz rješavanje kompleksnih zadataka i uz potpunu primjenu pravila angažovanja i nacionalnih ograničenja.

Uzimajući u obzir navedeno, Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju “Resolute Support – (RS)“ u Avganistanu.

U nastavku rada sjednice, Odbor je upoznat sa mandatom i ciljevima međunarodne misije KFOR u Republici Kosovo u kojoj bi, saglasno postojećim kapacitetima i obimu preuzetih međunarodnih obaveza, učestvovala do dva pripadnika crnogorske Vojske uz mogućnost rotacije. Članovi Odbora su ovom prilikom apostrofirali značaj čvrste opredijeljenosti Crne Gore ka pružanju konkretnog doprinosa jačanju mira i bezbjednosti u svijetu, cijeneći da će pridruživanje članice sa zapadnog Balkana KFOR-u pomoći povećanju stabilnosti u regionu.

U vezi sa tim, Odbor je jednoglasno predložio Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo.