srijeda, 31 januar 2018 13:15

Održana 15. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor usvojio Izvještaj o radu za 2017. godinu

Shodno članu 20, stav 1 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, Odbor za bezbjednost i odbranu na današnjoj sjednici razmatrao je Izvještaj o radu za 2017. godinu. Nakon sprovedene rasprave Odbor je jednoglasno usvojio Izvještaj o radu za prethodnu godinu.

Članovi Odbora konstatovali su da će i u predstojećem periodu sa punom pažnjom i posvećenošću kontinuirano raditi na sprovođenju parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti i na kvalitetan i efikasan način doprinositi stvaranju uslova za što bolje funkcionisanje ovog sektora.