srijeda, 20 decembar 2017 12:13

Održana 14. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor usvojio Plan parlamentarnog nadzora za 2018. godinu

Odbor za bezbjednost i odbranu, saglasno članu 12 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, koji propisuje da se parlamentarni nadzor vrši redovno prema godišnjem planu koji ovo tijelo donosi do kraja kalendarske godine za narednu, na današnjoj sjednici usvojio je Plan parlamentarnog nadzora za 2018. godinu.

Članovi Odbora konstatovali su da će i u predstojećem periodu sa punom pažnjom i posvećenošću kontinuirano raditi na sprovođenju parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti, i na kvalitetan i efikasan način doprinijeti stvaranju uslova za što bolje funkcionisanje ovog sektora.