petak, 08 decembar 2017 14:48

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu učestvuju na Regionalnoj konferenciji o vanrednim situacijama

Investicije u upravljanju vanrednim situacijama jedan od prioriteta

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ ljubo Škrelja i Branko Čavor učestvuju u radu dvodnevne Regionalne konferencije o vanrednim situacijama koja se održava u Beogradu, Republika Srbija.

Na skupu koji je počeo juče razgovara se o pravnom i institucionalnom okviru, te izazovima u radu i ključnim rizicima od katastrofa u jugoistočnoj Evropi.

U uvodnom obraćanju predsjedavajuća konferencijom i predsjednica Odbora za odbranu i  unutrašnje poslove Narodne skupštine Republike Srbije, Marija Obradović istakla je da vanredne situacije predstavljaju nov i realan regionalni bezbjednosni izazov i da održavanje konferencije na ovu temu treba da predstavlja dodatni impuls regionalnoj saradnji.

Na prvom panelu učesnici su razmijenili mišljenja o regionalnoj saradnji u oblasti sprečavanja i reagovanja na katastrofe, nakon čega je uslijedila sesija na kojoj su predstavnici Evropske Unije upoznali prisutne sa Mehanizmom civilne zaštite EU, kao i iskustvima u upravljanju rizicima od katastrofa.

Tokom konferencije biće razgovarano i o ojačavanju pravnih okvira, politika i strategija u vezi sa upravljanjem vanrednim situacijama u zemljama regiona, a u okviru ove teme trenutno stanje i viziju Crne Gore prisutnima će izložiti član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja.

Konferencija  koja je je organizovana sa ciljem intenziviranja regionalne saradnje i pružanja što efikanijeg odgovora u slučajevima elementarnih nezgoda i drugih nesreća, okupila je parlamentarce i predstavnike nadležnih institucija iz zemalja regiona, Kraljevine Holandije, kao i predstavnike regionalnih kancelarija OEBS-a i Ambasade Kraljevine Švedske u Srbiji.