četvrtak, 30 novembar 2017 13:00

Održana 13. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane

Na danas održanoj trinaestoj sjednici Odbor za bezbjednost i odbranu je uz prisustvo predstavnika predlagača zakona i predstavnika potrošačkih jedinica iz sektora bezbjednosti i odbrane razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Ovom prilikom Odbor je posvetio posebnu pažnju realizaciji aktivnosti organa i institucija u oblasti bezbjednosti i odbrane i potrebnim sredstvima za njihovo djelotvorno sprovođenje u predstojećoj 2018. godini.

Članovi Odbora su, u prisustvu predstavnika predlagača zakona, te predstavnika potrošačkih jednica u sektoru odbrane i bezbjednosti, upoznati sa planiranom raspodjelom sredstava u predmetnoj oblasti sa fokusom na razvojne projekte, modernizaciju i opremanje, te na ispunjavanje obaveza na međunarodnom planu. 

Odbor je, po sprovedenoj raspravi, jednoglasno usvojio Mišljenje da su sredstva za potrošačke jedinice u sektoru bezbjednosti i odbrane u Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu realno utvrđena, te da omogućavaju postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima.