utorak, 19 septembar 2017 17:05

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovao u radu Konferencije OEBS-a o upravljanju i reformi sektora bezbjednosti

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovao u radu Konferencije OEBS-a o upravljanju i reformi sektora bezbjednosti (ssg/r) na temu:  “Jačanje nacionalnih ssg/r procesa  kroz holističke i inkluzivne pristupe”

Na početku Konferencije, riječima dobrodošlice u okviru uvodnih izlaganja učesnicima skupa su se obratili: ambasador Florian Rauning, šef Radne grupe austrijskog OEBS Predsjedništva; ambasadorka Roksanda Ninčić, Stalna predstavnica Republike Srbije pri OEBS-u i predsjedavajuća Forumom za bezbjednosnu saradnju i ambasador Marcel Peško, direktor OEBS-ovog Centra za prevenciju konflikata.

Prvom sesijom na temu: „Jačanje multilateralne saradnje za podršku SSG/R procesima“ moderirao je ambasador Thomas Guerber, direktor Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF) a učesnicima skupa, u svojstvu izlagača, obratili su se predstavnici institucija koje tretiraju pitanja vladavine prava i bezbjednosti: gđa Aisser Al-Hafedh, predstavnica Organizacije Ujedinjenih Nacija - Odjeljenje za operacije iz Regionalne sekcije za Evropu, Zapadnu i Centralnu Aziju; g.Maciej Popowski, zamjenik generalnog direktora, predstavnik Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju iz Evropske komisije, i g.Thorsten Stodiek, zamjenik šefa Jedinice za strateška policijska pitanja iz Odjeljenja za međunarodne prijetnje OEBS-a.

Ovom prilikom je istaknuto da su multilateralne organizacije prepoznale potrebu za inkluzivnim i participativnim reformskim procesima, da su one od značaja za dalji napredak a poseban osvrt tokom diskusija je učinjen na pitanje podrške međunarodnih aktera s tim u vezi. Tokom rasprave visoki predstavnici međunarodnih organizacija su predstavili svoje pristupe po predmetnom pitanju a razgovarano je o sličnostima i razlikama, izazovima u primjeni te prilikama za saradnju na planu upravljanja i reforme sektora bezbjednosti.

Uslijedila je diskusija na temu: „Nacionalno rukovođenje procesima SSG/R: jačanje inkluzivnih i konsultativnih procesa“, kojom je predsjedavao g.Ferdinand von Weyhe, savjetnik za reformu sektora bezbjednosti, predstavnik Federalne kancelarije za vanjske poslove SR Njemačke. Učesnicima skupa ovom prilikom, u svojstvu izlagača, obratili su se gđa Ainuru Altybaeva, poslanica, Predsjedavajuća Forumom žena u Parlamentu Kirgistana; ambasador Pierre von Arx, šef OEBS-ove Kancelarije u Biškeku i ambasador Vuk Žugić, koordinator za Ekonomske i ekološke aktivnosti OEBS-a.

Na temelju rasprave koja je uslijedila, učesnici Konferencije su konstatovali da nacionalno rukovođenje reformom sektora odbrane i bezbjednosti predstavlja jedan od ključnih principa za postizanje uspješnih rezultata a poseban osvrt, ovom prilikom, je učinjen na pitanje važnosti usvajanja inkluzivnih i konsultativnih pristupa nacionalnom rukovođenju SSG/R procesima koji zahtjevaju angažovanje i saradnju državnih aktera, civilnog društva, akademske zajednice, medija i dr. S tim u vezi, učesnici skupa su se imali priliku upoznati sa primjerima rukovođenja reformom sektora odbrane i bezbjednosti iz različitih regiona sa područja zemalja članica OEBS-a cilju djelotvorne razmjene iskustava i unapređenja saradnje u ovoj oblasti.

Uslijedila je sesija posvećena temi: „Poboljšanje upravljanja i reforme sektora bezbjednosti kroz uključivanje organizacija civilnog društva“, kojom je predsjedavala gđa Gudrun Kramer, direktorica austrijskog Centra za mirovne i bezbjednosne rezolucije (ASPR) tokom koje su države članice OEBS-a i izvršne strukture predstavile svoje programske i projektne aktivnosti u cilju podrške nacionalnim SSG/R procesima. Tokom sesije učesnicima je pružena prilika da saznaju više o različitim pristupima procesima SSG/R, a u ulozi izlagača obratili su im se: gđa Ingibjorg Solrun Gisladottir, direktorica OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR); dr Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za bezbjednosne studije (CSS); gđa Sonja Stojanović Gajić, direktorica Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku (BCSP) i ambasador Andrea Orizio, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

Ova sesija je bila posvećena pitanju važnosti angažovanja organizacija civilnog društva u procesima upravljanja i reforme sa ciljem razumijevanja bezbjednosnih potreba, očekivanja i percepcije ukupnog društva. Eksperti, uključujući i predstavnike organizacija civilnog društva, govorili su o modelima pružanja doprinosa diskursu baziranom na činjenicama i vjerodostojnim informacijama o bezbjednosnim pitanjima, kao i modelima za jačanje javnih kapaciteta za nadzor nad radom aktera u bezbjednosnom sektoru. Potom, učesnici Konferencije su se imali priliku upoznati sa primjerima upravljanja i reforme sektora bezbjednosti kroz uključivanje organizacija civilnog društva iz različitih regiona sa područja zemalja članica OEBS-a.

U nastavku, u okviru diskusije na temu: „Predstojeće aktivnosti OEBS-a u oblasti upravljanja i reforme sektora bezbjednosti“, u najznačajnijem je bilo riječi o nastojanjima OEBS-a usmjerenim ka koherentnijem i bolje koordiniranom pristupu SSG/R u cilju identifikacije specifičnih pravaca djelovanja, u predstojećem periodu. Ovim dijelom skupa predsjedavao je ambasador Steffen Kongstad, stalni predstavnik Norveške pri OEBS-u, a u ulozi izlagača učesnicima Konferencije su se obratili: ambasador Radomir Bohač, stalni predstavnik Slovačke pri OEBS-u i ambasador Marcel Peško, direktor OEBS-ovog Centra za prevenciju konflikata.

Konferencija je organizovana u cilju promocije sveobuhvatnog i inkluzivnog pristupa nacionalnim procesima reforme sektora bezbjednosti, prepoznate kao vodeće u prevenciji konflikta, ranih upozorenja, upravljanja krizama i izgradnje mira, razmjene iskustava između lokalnih, nacionalnih i međunarodnih subjekata u ovoj oblasti i identifikacije i razmatranja mogućnosti za jačanje i pristupanje OEBS-a SSG/R-u.

Kroz interaktivnu diskusiju učesnika sastanak je obezbjedio okvir za razmjenu naučenih lekcija, najbolje prakse kao i izazova sa kojim se suočavaju države učesnice u procesu reforme sektora bezbjednosti i pružio doprinos iznalaženju modela za unapređenje saradnje u ovoj oblasti.

Konferencija danas završava rad.