ponedjeljak, 18 septembar 2017 11:00

Konferencija OEBS-a o upravljanju i reformi sektora bezbjednosti

  1. septembar 2017. godine, Beč, Austrija

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić učestvovaće u radu Konferencije OEBS-a o upravljanju i reformi sektora bezbjednosti (SSG/R) na temu:  “Jačanje nacionalnih SSG/R procesa  kroz holističke i inkluzivne pristupe”, koja će biti održana 19. septembra 2017. godine u Beču, Austrija.

Konferencija se organizuje u cilju promocije sveobuhvatnog i inkluzivnog pristupa nacionalnim procesima reforme sektora bezbjednosti, prepoznate kao vodeće u prevenciji konflikata, ranih upozorenja, upravljanja krizom i izgradnje mira i razmjene iskustava između lokalnih, nacionalnih i međunarodnih subjekata u ovoj oblasti.

Planirano je da kroz interaktivnu diskusiju učesnika sastanak obezbjedi okvir za razmjenu naučenih lekcija, najbolje prakse kao i izazova sa kojim se suočavaju države učesnice u procesu reforme sektora bezbjednosti i pruži doprinos iznalaženju modela za unapređenje saradnje u ovoj oblasti.