srijeda, 28 novembar 2018 12:25

Održana 13. sjednica Odbora za antikorupciju

Izabran zamjenik predsjednika Odbora

Usvojen Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2017. godini

Odbor za antikorupciju - Broj: 00-63-13/18-27

Odbor raspisao ponovljeni javni poziv za izbor jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

srijeda, 20 decembar 2017 13:17

Održana osma sjednica Odbora za antikorupciju

Obrazovana Komisija za sprovođenje izbora jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
četvrtak, 23 novembar 2017 12:19

Odbor za antikorupciju održao šestu sjednicu

ponedjeljak, 16 oktobar 2017 14:07

Odbor za antikorupciju održao petu sjednicu

Pokrenut postupak izbora članova Komisije za sprovođenje izbora jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Strana 2 od 3