ponedjeljak, 04 jun 2018 13:10

Odbor za antikorupciju: Ponovljeni javni poziv za izbor jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Broj: 00-63-13/18-35

Odbor za Antikorupciju shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprečavanju korupcije( Službeni list CG“ br. 53/14, od 19.12.2014. godine),upućuje:

pdfPONOVLJENI JAVNI POZIV ZA IZBOR JEDNOG ČLANA SAVJETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE