srijeda, 25 septembar 2019 11:58

Održana Peta sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Razmotren Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar - jun 2019. godine

Na danas održanoj Petoj sjednici, Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije je, u skladu sa svojim nadležnostima, razmotrila Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar - jun 2019. godine, koji joj je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte dostavio na upoznavanje.
U okviru tekućih pitanja Komisija je donijela Odluku o angažovanju stručnog konsultanta za rad u Komisiji.