srijeda, 25 april 2018 12:49

Održana Druga sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Na danas održanoj Drugoj sjednici Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Komisija se, u skladu sa svojim nadležnostima, upoznala sa Planom privatizacije za 2018. godinu Vlade Crne Gore.
Takođe, usvojen je i Plan rada Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije za 2018. godinu.
U okviru tekućih pitanja donesen je zaključak da Komisija napravi plan međunarodnih aktivnosti, u pravcu sagledavanja uporednih zakonodavnih rješenja, iskustava i transparentnosti u postupcima privatizacija.