petak, 19 januar 2018 13:15

Održana Prva sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Na danas održanoj Prvoj sjednici Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije članovi Komisije su se dogovorili o daljem načinu rada. U cilju pripreme i utvrđivanja plana rada za tekuću godinu Komisija je odlučila da se obrati Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte radi dostavljanja informacija o privatizacijama koje su planirane i realizovane u 2017. godini, kao i privatizacijama planiranim za 2018. godini.