četvrtak, 28 decembar 2017 16:15

Održana 27. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije

srijeda, 27 decembar 2017 15:30

Održana 25. sjednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta RTCG-a

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

srijeda, 20 decembar 2017 17:04

Održana 24. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije

ponedjeljak, 04 decembar 2017 14:15

Održana 22. sjednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da pokrene postupak razrješenja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije

petak, 24 novembar 2017 14:35

Održana 21. Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

srijeda, 15 novembar 2017 19:24

Održana 20. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču

Strana 12 od 16