srijeda, 15 novembar 2017 19:24

Održana 20. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču

srijeda, 15 novembar 2017 19:16

Održana 19. sjednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je da je dr Nikola Vukčević, član Savjeta RTCG, u sukobu interesa shodno članu 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore

Odbor pokrenuo postupak za razrješenje jednog člana Savjeta RTCG

ponedjeljak, 23 oktobar 2017 20:11

Održana 17. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta RTCG 

Odbor donio dvije odluke

četvrtak, 14 septembar 2017 15:18

Četvrti ponovni javni konkurs

četvrtak, 14 septembar 2017 15:16

Održana 15. sjednica Administrativnog odbora

Odbor raspisao Četvrti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

srijeda, 06 septembar 2017 15:54

J A V N I P O Z I V

Strana 11 od 14