četvrtak, 14 septembar 2017 15:18

Četvrti ponovni javni konkurs

četvrtak, 14 septembar 2017 15:16

Održana 15. sjednica Administrativnog odbora

Odbor raspisao Četvrti ponovni javni konkurs za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

srijeda, 06 septembar 2017 15:54

J A V N I P O Z I V

srijeda, 06 septembar 2017 13:29

Održana 14. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Odbor odlučio da predloži Skupštini da dá odobrenje da se može pokrenuti krivični postupak protiv četiri poslanika

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Strana 11 od 13