ponedjeljak, 24 septembar 2018 14:06

Održana 46. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja Opštinske izborne komisije Tuzi i postupak izbora sedam članova Komisije za vrednovanje

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), a u vezi sa čl.  36j i 36l Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG“, br. 31/6, 51/06, 38/7 i „Službeni list CG“, br. 2/11, 8/11 i 31/17), upućuje:

pdfJavni poziv za izbor sedam članova Komisije za vrednovanje

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), a u vezi sa članom 30 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), raspisuje:

četvrtak, 06 septembar 2018 13:26

Održana 45. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo  postupak imenovanja predsjednika Državne izborne komisije

Odbor utvrdio  Predlog odluke za  izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika   organizaciji i sistematizaciji  Službe Skupštine Crne Gore

Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Strana 9 od 16