Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/6 i 66/6, i „Službeni list CG“, br. 88/9, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), a  u vezi sa članom 180 stav 3 Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“ br. 78/06 i 19/07, i „Službeni list CG”, br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13 i 55/16), upućuje:

petak, 16 novembar 2018 15:05

Administrativni odbor održao 53. sjednicu

Odbor pokrenuo dva postupka

ponedjeljak, 12 novembar 2018 20:25

Održana 52. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

četvrtak, 08 novembar 2018 16:40

Održana 51. sjednica Administrativnog odbora

Utvrđeno više predloga odluka

četvrtak, 08 novembar 2018 16:39

Održana 50. sjednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da predloži Skupštini pet kandidata za članove Komisije za vrednovanje

ponedjeljak, 15 oktobar 2018 17:16

Održana 49. sjednica Administrativnog odbora

Kandidati za predsjednika DIK-a nijesu dobili podršku članova Odbora

Luiđ Škrelja, predsjednik Administrativnog odbora, Ana Nikolić, članica Odbora, i služba Odbora, sastali su se danas sa Jozefinom Topali (Jozefina Çoba Topalli), ekspertkinjom OEBS-a, u okviru aktivnosti pružanja podrške osnaživanju rada Administrativnog odbora.

ponedjeljak, 08 oktobar 2018 12:57

Održana 48. sjednica Administrativnog odbora

ponedjeljak, 01 oktobar 2018 13:13

Održana 47. sjednica Administrativnog odbora

Utvrđeno više predloga odluka

Strana 8 od 16