Na danas održanoj sjednici, Odbor je utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade. Odbor je odlučio da predloži Skupštini da imenuje dr Ranka Milovića za člana Žirija.

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i donio Plan rada Odbora za 2018. godinu

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta AEM-a i Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

Strana 8 od 14