Odbor pokrenuo dva postupka imenovanja

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje članova Savjeta Radio i Televizije Crne Gore po ovlašćenim predlagačima

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta RTCG

Odbor donio više odluka o novčanim kaznama

Odbor utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Delegacija Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore u sastavu: Branko Čavor, šef delegacije i Milorad Vuletić, član delegacije, boravila je 25. marta 2019. godine, u zvaničnoj radnoj posjeti Mađarskoj.

Budimpešta, 25. mart 2019. godine

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i donio Plan rada Odbora za 2019. godinu

Imenovan savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore

Strana 5 od 15