Odbor donio više odluka o novčanim kaznama

Odbor utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Delegacija Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore u sastavu: Branko Čavor, šef delegacije i Milorad Vuletić, član delegacije, boravila je 25. marta 2019. godine, u zvaničnoj radnoj posjeti Mađarskoj.

Budimpešta, 25. mart 2019. godine

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i donio Plan rada Odbora za 2019. godinu

Imenovan savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore

četvrtak, 07 februar 2019 15:50

Održana 60. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije

 Administrativni odbor na osnovu člana 33 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), upućuje:

Odbor pokrenuo  postupak imenovanja članova Savjeta RTCG 

Strana 5 od 14