srijeda, 18 septembar 2019 16:01

Održana 72. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

četvrtak, 01 avgust 2019 15:03

Nastavak 71. sjednice Administrativnog odbora

Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao  saglasnost na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević. 

Tema sjednice ,,Poslanički imunitet''

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Strana 4 od 15