srijeda, 26 jul 2017 15:44

Održana Jedanaesta sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Na danas održanoj Jedanaestoj sjednici, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je shodno sprovedenom postupku za imenovanje člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja po Javnom pozivu, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore, da za člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja imenuje Hamida Kujevića.

Odbor je shodno  Predlogu za izbor člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, odlučio da informiše Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore, da je saglasno članu 44a Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Skupština Crne Gore obavezna da uskladi Odluku o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kako bi se stvorile procesne pretpostavke da Administrativni odbor shodno zakonu sprovede postupak i utvrdi Predlog kandidata za izbor članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

U radu Odbora u smislu članu 67 i 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovao Generalni sekretara Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević.

Odbor je na Predlog Generalnog sekretara  Skupštine Crne Gore, Aleksandra Jovićevića, postavio  na dužnost pomoćnice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, rukovodioca Sektora za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine Crne Gore, Jelenu Radonjić, diplomiranu pravnicu, počev od 26 jula 2017. godine.

Odbor je takođe na Predlog Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, Aleksandra Jovićevića,  postavio na dužnost  pomoćnice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, u Sektoru za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu, Natašu Komnenić, specijalistu menadžmenta, počev od dana 26. jula 2017. godine.